Dsc 8861

Kristiansten festning

Kristiansten festning har siden slutten av 1600-tallet vært en sentral del av festningsbyen Trondheim, som del av Johan Caspar von Cicignon og Anthony Coucherons fortifikatoriske byplan for Trondheim etter bybrannen i 1681. Festningen ble anlagt i 1682-1684 etter orde fra fra Christian V som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen. Forsvaret av byen bygget opprinnelig på forsvarsverkene langs Nidelven og Skansen og fjorden på nordsiden. Byen var imidlertid sårbar for angrep fra øst og særlig høyden øst for byen hvorfra fienden kunne beherske byen. Hovedfestningen – Kristiansten – ble derfor anlagt på denne høyden og beskyttet selve byen og kunne i tillegg støtte de åpnere forsvarsverkene langs Nidelven. På 1700-tallet ble Kristiansten utvidet til den form den har i dag og eies i dag av staten og er fredet etter kulturminneloven.

Dsc9487